17/06/2011

Ένας συνταγματολόγος στην Οικονομία και τι αυτό συνεπάγεται...

Ανασχηματισμός ...μετατάξεων θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί αυτός ο οποίος ανακοινώθηκε πριν από λίγο για την κυβέρνηση. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, που απλώς επιβεβαιώνουν τον κανόνα, τα βασικά στελέχη του προηγούμενου υπουργικού συμβουλίου, παραμένουν και στο νυν, ενώ ως προς τη σύνθεση του οικονομικού επιτελείου, η πρώτη παρατήρηση που γίνεται είναι ότι η παρουσία ενός συνταγματολόγου στο υπουργείο Οικονομικών...
text from http://www.newscode.gr

Τελικά μήπως άλλαξε το κεφάλι στη κυβέρνηση...;

No comments:

Post a Comment