18/08/2011

Μου αρέσει ο τρόπος που σκέπτεσαι...


Μερικές φορές το μυαλό βλέπει γρηγορότερα από τα μάτια....
Όταν η φαντασία οργιάζει

No comments:

Post a Comment