14/06/2011

Δημοκρατία = ;

Δημοκρατία είναι όταν 3 λύκοι και 1 πρόβατο αποφασίζουν για το μεσημεριανό.....

No comments:

Post a Comment