09/07/2011

Το χρήμα ως χρέος

Μια από τις πολλές προσπάθειες που έχουν γίνει κατά καιρούς να εξηγήσουν πως δουλεύει αυτό το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα που έχουμε.Τι είναι το χρήμα λοιπόν ...

No comments:

Post a Comment