04/01/2012

Ξέρετε τι κάνουν όλα τα κουμπιά του πληκτρολογίου σας;

Για να θυμούνται οι νεότεροι και να μαθαίνουν οι παλιότεροι...CTRL+C > Copy

CTRL+X > Cut

CTRL+V > Paste

CTRL+Z > Undo

DELETE > Delete

SHIFT+DELETE > Delete χωρίς να μεταφερθεί αυτό που σβήνετε στο Recycle Bin

CTRL καθώς κάνετε drag ένα αντικείμενο > Copy το αντικείμενο

CTRL+SHIFT καθώς κάνετε drag ένα αντικείμενο > Create shortcut του αντικειμένου

F2 > Rename το επιλεγμένο αντικείμενο

CTRL+ΔΕΞΙ ΒΕΛΑΚΙ > Μετακινεί τον κέρσορα στην αρχή της λέξης που ακολουθεί

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΑΚΙ > Μετακινεί τον κέρσορα στην αρχή της λέξης που προηγείται

CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΑΚΙ > Μετακινεί τον κέρσορα στην αρχή της επόμενης παραγράφου

CTRL+ΠΑΝΩ ΒΕΛΑΚΙ > Μετακινεί τον κέρσορα στην αρχή της προηγούμενης παραγράφου

CTRL+SHIFT με οποιοδήποτε ΒΕΛΑΚΙ > Μαρκάρει κομμάτι κειμένου

SHIFT με οποιοδήποτε ΒΕΛΑΚΙ > Επιλέγει περισσότερα από ένα αντικείμενα ή μαρκάρει κομμάτι κειμένου

SHIFT+HOME > Μαρκάρει κομμάτι κειμένου από το σημείο του κέρσορα μέχρι την αρχή μίας γραμμής ή αντικείμενα από το επιλεγμένο και πάνω

SHIFT+END > Μαρκάρει κομμάτι κειμένου από το σημείο του κέρσορα μέχρι το τέλος μίας γραμμής ή αντικείμενα από το επιλεγμένο και κάτω

SHIFT+PAGE UP > Μαρκάρει κομμάτι κειμένου από το σημείο του κέρσορα μέχρι μία σελίδα προς τα επάνω ή αντικείμενα από το επιλεγμένο και πάνω

SHIFT+PAGE DOWN > Μαρκάρει κομμάτι κειμένου από το σημείο του κέρσορα μέχρι μία σελίδα προς τα κάτω ή αντικείμενα από το επιλεγμένο και κάτω

CTRL+A > Επιλογή όλων

PRTSCN (PRINTSCREEN) > Σώζει μία εικόνα του ενεργού desktop σας, την οποία μπορείτε να εμφανίσετε με CTRL+V σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας ή κειμένου

ALT+TAB > Εναλλαγή ανάμεσα στα ανοιχτά προγράμματα

ALT+ESC > Εναλλαγή ανάμεσα στα ανοιχτά προγράμματα με τη σειρά που αυτά ανοίχτηκαν

Πηγή: trelo-gatos.blogspot.com

No comments:

Post a Comment